Maidir Linn

Tá coiste 13 bhall ag Comhairle Ceantar na nOileán Teo.
Is é an cúram atá ar an gComhairle Ceantar ná forbairt áitiúil a chur chun cinn agus limistéar Cheantar na nOileán a chaomhnú.
Is iad muintir na háite a thogh an coiste go daonlathach i mí Lúnasa 2000, agus seo é an modh oibre atá ann ó shin i leith.

 
 

Bí i dTeagmháil

Tír an Fhia, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe

091 551922

  • Facebook
  • Instagram
 
  • Facebook
  • Instagram

©2020 by Comhairle Ceantar na nOileán.

Suíomh gréasáin deartha agus forbartha ag Feidhlim & Co