top of page
Plean Teanga: About Us
DSC_3424.jpg
Screenshot 2020-09-12 at 11.43_edited.pn

Glór na nOileán
f/c Comhairle Ceantar na nOileán,
Tír an Fhia,
Co na Gaillimhe.
Fón: 087 3320022
Ríomhphost:

pleanteangacnn@gmail.com

Íoslódáil an
Plean Teanga

Plean Teanga Cheantar na nOileán
2019 – 2025

Baineann an plean seo le Ceantar na nOileán atá suite ar chósta thiar na Gaillimhe. Is iad Béal
an Daingin, Eanach Mheáin, Leitir Móir, Garumna agus Leitir Mealláin na príomh-oileáin sa
limistéar.
Tugann Acht na Gaeltachta 2012 feidhm reachtúil don phróiseas pleanála teanga. Ceapadh
Comhairle Ceantar na nOileán mar cheanneagraíocht le plean teanga a ullmhú do Cheantar na
nOileán in 2014. Is iad Muintearas a leag amach an plean. Tugadh deis do na pobail
Ghaeltachta staidéar a dhéanamh ar staid na Gaeilge ina gceantar féin. Aimsíodh laigí agus
láidreachtaí, cuireadh pleananna le chéile atá sonrach do chaon cheantar. Tá súil ag Coiste
Pleanála Teanga Cheantar na nOileán go gcabhróidh an plean seo, agus na bearta atá luaite
leis, chun an Ghaeilge a choinneáil chomh láidir agus atá sí faoi láthair sa gceantar agus
tacaíocht a thabhairt dóibh siúd a dteastaíonn uathu an teanga a fhoghlaim. Tá 71% den
daonra ina gcainteoirí laethúla Gaeilge i gCeantar na nOileán. Tá muid dóchasach le tacaíocht
ón bpobal, comhoibriú leis na heagraíochtaí atá ag feidhmiú sa gceantar agus na
naíonraí/scoileanna go n-éireoidh go maith linn.
Má tá aon eolas breise uait is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Pleanála Teanga
ag aon am.
Máire-Áine Uí Ailín.

  • Facebook
  • Instagram
Blue Orange Hiring Flyer (Flyer (Landscape)).png

1.

2.

Roghnaigh Comhad
Plean Teanga: Video
Plean Teanga: Text

I mBun Pinn

Seoladh cnuasach nua scríbhneoireachta ‘I mBun Pinn’ i mí na Samhna 2021.

 

Is de thoradh ceardlann scríbhneoireachta, faoi stiúir Chiarán Uí Fhátharta agus Áine Durkin, an cnuasach seo.

 

De bharr ghéarchéim Covid 19, is ar an gcóras Zoom a reáchtáladh na ceardlanna seo agus tá éacht bainte amach ag na scríbhneoirí.

Sheol Aire Stáit na Gaeltachta Plean Teanga Cheantar na nOileán ar an 22/10/2021

Plean Teanga: Music Player
Ranganna Gaeilge.png

Glór na nOileán
f/c Comhairle Ceantar na nOileán,
Tír an Fhia,
Co na Gaillimhe.
Fón: 087 3320022
Ríomhphost:

pleanteangacnn@gmail.com

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram

Podchraoltaí & Albaim ar SPOTIFY

Glór na nOileánGlór na dTonn
00:00 / 03:58

Cum
is
Can

Plean Teanga: Image
bottom of page