Ceolchoirm na Nollag

 
Screenshot 2020-09-12 at 11.43.44.png

Plean Teanga Cheantar na nOileán
2019 – 2025

Baineann an plean seo le Ceantar na nOileán atá suite ar chósta thiar na Gaillimhe. Is iad Béal
an Daingin, Eanach Mheáin, Leitir Móir, Garumna agus Leitir Mealláin na príomh-oileáin sa
limistéar.
Tugann Acht na Gaeltachta 2012 feidhm reachtúil don phróiseas pleanála teanga. Ceapadh
Comhairle Ceantar na nOileán mar cheanneagraíocht le plean teanga a ullmhú do Cheantar na
nOileán in 2014. Is iad Muintearas a leag amach an plean. Tugadh deis do na pobail
Ghaeltachta staidéar a dhéanamh ar staid na Gaeilge ina gceantar féin. Aimsíodh laigí agus
láidreachtaí, cuireadh pleananna le chéile atá sonrach do chaon cheantar. Tá súil ag Coiste
Pleanála Teanga Cheantar na nOileán go gcabhróidh an plean seo, agus na bearta atá luaite
leis, chun an Ghaeilge a choinneáil chomh láidir agus atá sí faoi láthair sa gceantar agus
tacaíocht a thabhairt dóibh siúd a dteastaíonn uathu an teanga a fhoghlaim. Tá 71% den
daonra ina gcainteoirí laethúla Gaeilge i gCeantar na nOileán. Tá muid dóchasach le tacaíocht
ón bpobal, comhoibriú leis na heagraíochtaí atá ag feidhmiú sa gceantar agus na
naíonraí/scoileanna go n-éireoidh go maith linn.
Tá dúshlán roimh an bpobal seo chomh maith áfach, tá easpa mór fostaíochta sa gceantar
agus fágann sin nach mbíonn rogha ag go leor daoine ach an ceantar a fhágáil chun slí
bheatha a bhaint amach. Tá tagairtí déanta sa bplean seo do na bearta atá riachtanach, dar leis
an gCoiste Stiúrtha Pleanála Teanga, chun fís agus sprioc an phlean a bhaint amach, ach nach
bhfuil sé de chumhacht ná d’údarás ag an gcoiste iad a chur i bhfeidhm. Déanfar
monatóireacht ar chur i bhfeidhm an phlean teanga ach freisin ar an dul chun cinn a bheidh á
dhéanamh ag Údaráis áitiúla le dhul i ngleic leis na fadhbanna atá ag cur inmharthanacht an
phobail agus na teanga i mbaol.
Is féidir cóip den phlean a íoslódáil anseo.
Má tá aon eolas breise uait is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Pleanála Teanga
ag aon am.
Máire-Áine Uí Ailín.

Glór na nOileán
f/c Comhairle Ceantar na nOileán,
Tír an Fhia,
Co na Gaillimhe.
Fón: 087 3320022
Ríomhphost:

pleanteangacnn@gmail.com

  • Facebook
  • Instagram

Íoslódáil an Plean Teanga

Plean Teanga

Feachtais

 

Oiche Chultúir 2020

 
 
Ranganna Gaeilge.png
  • Facebook
  • Instagram