top of page
DSC_2627.jpg

Aidhmeanna na Comhairle

Is iad na mór-aidhmeanna atá ag an gComhairle ná:

  • Forbairtí eacnamaíochta sóisialta agus cultúrtha bunaithe ar na riachtainisí aitheanta a chur chun cinn sa cheantar ar mhaithe le caighdeán maireachtála acheantair a fheabhsú.

  • Páirtíocht a bheith ag an bpobal áitiúil sa bpróiséis forbartha ag chuile leibhéal.

  • Riachtanaisí fostaíochta, áiseanna sóisialta, áiseanna caitheamh aimsire, seirbhísí

       poiblí, oideachais agus infrastruchtúir a aithint agus an phleanáil chuí a dhéanamh
       le forbairtí a chur chun cinn bunaithe ar na riachtanaisí seo.

  •  Forbairtí éagsúla a chur i gcrích bunaithe ar riachtanaisí grúpaí ar leith sa phobal, an óige, daoine dífhostaithe, mná agus   daoine aosta.

  • Acmhainní daonna agus acmhainní nádúrtha an cheantair a aithint agus iad a

       fhorbairt.

  •  Múnla páirtnéireachta a forbairt ó bhun aníos agus comhoibriú a chothú le na

        heagraisí forbartha cuí.

  •  Timpeallacht Cheantar na nOileán a chaomhnú

  • Tacaíocht agus comhairle a thabhairt do na coistí éagsúla atá ag feidhmiú sa

       cheantar.

  •  Comhoibriú agus tacaíocht a thabhairt don earnáil phríobháideach sa cheantar le aidhmeanna forbartha an cheantair a chur chun cinn.

  •  Comhordú agus deá eagar a chinntiú idir gníomhaíochtaí na gcoistí éagsúla chun

        treasnáil a sheachaint.


Baill an Choiste: 

Eilís Ní Lochnáin (Cathaoirleach)
Máirtín Breathnach (Leas Chathaoirleach)
Maidhc Ó Curraoin (Rúnaí)
Séamus Ó Ráinne (Cisteoir)
Máirtín Mac an Ríogh (Cisteoir)
Pádraic Ó Gríofa
Paul Ó Cuinn
Seán Ó Loingsigh
Micheál Ó Cearra
Pádraic Ó Flatharta
Tomás Ó Céidigh

Tuilleadh Eolas: About Us
bottom of page